Trang chủ  /  Xe cứu hỏa chữa cháy

Xe cứu hỏa chữa cháy 6 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe cứu hỏa chữa cháy Isuzu – 4,5 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe cứu hỏa chữa cháy Isuzu – 3 khối (3m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe cứu hỏa chữa cháy Howo – 6 khối (6m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe cứu hỏa chữa cháy Dongfeng – 6 khối (6m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686