Trang chủ  /  Xe tải gắn cẩu tự hành

Xe tải Dongfeng L315 gắn cẩu Soosan 10 tấn

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe tải Hino FL 3 chân gắn cẩu Unic 5 tấn

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe tải Hyundai HD99 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 10 tấn

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe tải Hino FC gắn cẩu Soosan 3,2 tấn

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe tải Hino FG gắn cẩu tự hành Soosan 5 tấn

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe tải Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan 7,4 tấn

0946808366 - 0848142333 - 0931222686