Trang chủ  /  Xe bồn chở hóa chất – mủ cao su – khí hóa lỏng

Ô tô xi téc chở axit Clohydric 13 khối Dongfeng 3 chân

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở hóa chất Hino FM – 16 khối

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn Dongfeng chở hóa chất NH3 8×4 – 30 khối (30m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn Faw chở hóa chất Naocl 8×4 – 28 khối (28m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở axit xylen Dongfeng – 11 khối (11m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở khí hóa lỏng GAS Faw 8×4 – 40m3

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở hóa chất HCL Dongfeng 8×4 – 25 khối (25m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở hóa chất Hexane 22 khối Hyundai HD320

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366