Trang chủ  /  SƠ MI RƠ MOÓC

Sơ mi rơ móc bồn chở bột mì CIMC 31 khối

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Sơ mi rơ móc chở xăng dầu 38 khối

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Sơ mi rơ móc khung mui CIMC 3 trục chân co

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Sơ mi rơ moóc khung mui 3 trục dài 12,4 mét

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Sơ mi rơ móc bồn chở bia 32 khối (32m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Sơ mi rơ móc téc chở xăng dầu 40 khối

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Sơ mi rơ móc ben CIMC – 40 tấn

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Sơ mi rơ moóc chở sữa tươi – 30 khối (30m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366