Trang chủ  /  SƠ MI RƠ MOÓC

Sơ mi rơ móc bồn chở bột mì CIMC 31 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Sơ mi rơ móc chở xăng dầu 38 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Sơ mi rơ móc khung mui CIMC 3 trục chân co

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Sơ mi rơ moóc khung mui 3 trục dài 12,4 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Sơ mi rơ móc bồn chở bia 32 khối (32m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Sơ mi rơ móc téc chở xăng dầu 40 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Sơ mi rơ móc ben CIMC – 40 tấn

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Sơ mi rơ moóc chở sữa tươi – 30 khối (30m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686