xechuyendung0931222686@gmail.com | MỜI LIÊN HỆ: 0931.222.686

Logo
Trang chủ  /  Xe phun nước rửa đường tưới cây  /  Xe phun nước rửa đường tưới cây Dongfeng 9,1 khối

Xe phun nước rửa đường tưới cây Dongfeng 9,1 khối

Chi tiết xe

HÌNH ẢNH Ô TÔ XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 9,1 KHỐI NHẬP KHẨU EURO 5

.

.

.

.

SÀN THAO TÁC VẬN HÀNH SÚNG PHUN VÀ VAN KHÓA ĐÓNG MỞ HƠI

 

BÉP PHUN VỎ VỊT XOAY 360 ĐỘ VÀ VÒI PHUN CHÉO PHÍA TRƯỚC

 

SÚNG PHUN TƯỚI CÂY PHÍA SAU XE

GIÀN VÒI PHUN TIA LÀM ẨM VÀ DẬP BỤI PHÍA SAU

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY 9,1 KHỐI

0931.222.686