xechuyendung0931222686@gmail.com | MỜI LIÊN HỆ: 0931.222.686

Logo
Trang chủ  /  Xe cuốn ép chở rác cũ  /  Xe cuốn ép rác 6 khối Hino WU342L cũ đời 2015

Xe cuốn ép rác 6 khối Hino WU342L cũ đời 2015

Chi tiết xe

HÌNH ẢNH XE CUỐN ÉP CHỞ RÁC HINO WU342L CŨ ĐỜI NĂM 2015 HỆ CHUYÊN DÙNG HIỆP HÒA SẢN XUẤT

.

.

.

0931.222.686