xechuyendungviet2803@gmail.com | 0931 222 686 - 096 1368 116

Logo

Tư thế thoát “tử thần” khi 2 xe khách đối đầu

Phản xạ đúng cách trước khoảnh khắc xảy ra tai nạn sẽ quyết định sự sống còn của nạn nhân, tuy nhiên trước khi lên xe, quan sát và chuẩn bị tinh thần cho tình huống khẩn cấp luôn là bước đầu tiên trong việc đảm bảo an toàn.

[Đồ họa] Tư thế thoát "tử thần" khi 2 xe khách đối đầu - 1

[Đồ họa] Tư thế thoát "tử thần" khi 2 xe khách đối đầu - 2

[Đồ họa] Tư thế thoát "tử thần" khi 2 xe khách đối đầu - 3

Kinh Doanh 1: 0931 222 686

Kinh Doanh 2: 096 1368 116