xechuyendungviet2803@gmail.com | 0931 222 686 - 096 1368 116

Logo

Những điểm mới của nghị định 46

Từ 1/8, Nghị định 46 có hiệu lực. Theo đó, một số hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử phạt nặng gấp 2-5 lần trước đây.

[Đồ họa] Những điểm mới trong xử phạt vi phạm giao thông - 1

 [Đồ họa] Những điểm mới trong xử phạt vi phạm giao thông - 2

 [Đồ họa] Những điểm mới trong xử phạt vi phạm giao thông - 3

 [Đồ họa] Những điểm mới trong xử phạt vi phạm giao thông - 4

 ST: 0904 188 136

Kinh Doanh 1: 0931 222 686

Kinh Doanh 2: 096 1368 116