Trang chủ  /  Xe tải thùng

Xe tải Hyundai HD210 – 13 tấn

0931 222 686 - 0904 188 136

Xe tải Dongfeng – 8 tấn

0931 222 686 - 0904 188 136

Xe tải thùng CamC 6×4

0931 222 686 - 0904 188 136

Xe tải thùng Howo 4×2 – 8 tấn

0931 222 686 - 0904 188 136

Xe tải CAMC 8×4 – 4 chân

0931 222 686 - 0904 188 136

Xe tải Hyundai HD120 – 5 tấn

0931 222 686 - 0904 188 136

Xe tải Hyundai HD310 8×4 – 19 tấn

0931 222 686 - 0904 188 136

Xe tải thùng Jac 8×4 – 4 chân

0931 222 686 - 0904 188 136