Trang chủ  /  Xe chở rác thùng rời (Hooklift)

Xe Chở Rác 14 Khối Hino FG euro 4

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe chở rác thùng rời Isuzu – 4 khối (4m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe chở rác thùng rời Howo 6×4 – 16 khối 16m3

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe Chở Rác Thùng Rời Dongfeng – 14 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe chở rác thùng rời Hyundai HD72 – 5 khối 5m3

0946808366 - 0848142333 - 0931222686