Trang chủ  /  Xe trộn bê tông

Xe bồn trộn bê tông Dongfeng – 5 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bồn trộn bê tông Faw 6×4 – 9 khối (9m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông Chenglong 6×4 – 9 khối (9m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông Hino 6×4 – 9 khối (9m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông Jac 8×4 – 16 khối (16m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông Jac 6×4 – 9 khối (9m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông CamC 8×4 – 12 khối (12m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686