Trang chủ  /  Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần 25 mét đến 100 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bơm bê tông hyundai HD260 cần 37 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bơm bê tông Hyundai HD320 – 45 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bơm bê tông Mercedes 5 chân cần 52 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bơm bê tông Mercedes 5 chân cần 65 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686