Trang chủ  /  XE CÔNG TRÌNH

Xe bơm bê tông cần 25 mét đến 100 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bồn trộn bê tông Dongfeng – 5 khối

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bồn trộn bê tông Faw 6×4 – 9 khối (9m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe bơm bê tông hyundai HD260 cần 37 mét

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông Chenglong 6×4 – 9 khối (9m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông Hino 6×4 – 9 khối (9m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686

Xe trộn bê tông Jac 8×4 – 16 khối (16m3)

0946808366 - 0848142333 - 0931222686