Trang chủ  /  Xe chở xi măng rời – tro bụi

Xe bồn chở xi măng rời CamC 8×4 – 41 khối (41m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở vôi bột Dongfeng 8×4 – 20 khối (20m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở tro bụi – xi măng Howo 8×4 – 39 khối

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở xi măng rời Dongfeng 8×4 – 41 khối (41m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366