Trang chủ  /  Xe bồn chở bột mỳ – thức ăn gia súc

Xe bồn chở cám ăn gia súc Faw – 12 khối (12m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe chở thức ăn gia súc Dongfeng – 14 khối (14m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở bột mỳ Dongfeng 8×4 – 30 khối (30m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở cám Dongfeng 6×4 – 20 khối (20m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở thức ăn gia súc Howo 8×4 – 30 khối (30m3)

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở thức ăn gia súc Dongfeng 8×4 – 30 khối

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Xe bồn chở cám gạo Hino FL 6×2 26 khối

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366