Trang chủ  /  PHỤ TÙNG THAY THẾ

Bơm cấp lẻ xe xăng dầu bằng cơ

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Ống nhựa họng hút xe quét bụi đường

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Bơm hút chân không vòng tuần hoàn nước

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Bơm hút chân không làm mát bằng dầu

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Bơm 28 khối 40 khối xe bồn chở xăng dầu

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Chổi sắt (thép) xe quét hút bụi đường

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Chổi nhựa xe quét hút bụi đường

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366

Vòi phun nước rửa đường áp lực cao

0931 222 686 - 0904 188 136 - 094 680 8366